امور مشتریان و پشتیبانی

فروش پايان يك معامله نيست بلكه آغاز يك تعهد است.

فقط یک رئیس وجود دارد : "مشتری"

خدمات رسانی به شما وظیفه سازمانی گروه نرم افزاری حامی می باشد و ما به آن افتخار می‌کنیم. شما می توانید از طریق زیر هرگونه سوال، پیشنهاد، انتقاد یا مشکل را گزارش و پیگیری کنید. لطفاً با تکمیل فرم در صفحه تماس ما را در راه انجام وظایف خود یاری دهید.

تیم پشتیبانی:

تلفن : 37253999-051  و 37139436-051 ( در ساعات کاری )

موبایل و تلگرام : 09152800034 ( خارج از ساعات کاری)

ایمیل : info@hami-r.com

 

درحرفه ما مشتری مهمترین هدف است، او به ما نیاز ندارد بلكه ما به او نیاز داریم. مانع كار ما نیست، او هدف و مقصود ماست. با كار ما بیگانه نیست بلكه قسمتی از آن است. با خدمتی كه به او عرضه می‌كنیم لطفی نكرده ایم، كه او با فرصتی كه می‌دهد به ما لطف می‌كند.

(مهاتما گاندي)